Zaświadczenie o dochodach jest wymagane w wielu sytuacjach: od uruchomienia kredytu bankowego do nawet, co może wydawać się absurdalne, zapisania dziecka do przedszkola. Zanim przyjrzymy się niezbędnym elementom, które powinny znaleźć się w tym dokumencie, zbadajmy dlaczego różnego rodzaju instytucje proszą o tego typu zaświadczenie.

Zaświadczenie o dochodach – kiedy i dlaczego?

Wymóg przedstawienia zaświadczenia o dochodach w banku w sytuacji ubiegania się o kredyt jest dość zrozumiałe. Regularność (zwłaszcza przy umowach cywilnoprawnych) i wysokość osiąganych zarobków może obniżyć lub podwyższyć naszą zdolność kredytową. Dla samego banku jest to jeden z kluczowych czynników, dzięki któremu jego pracownicy odpowiedzą na pytanie o przyszłą wypłacalność potencjalnego klienta.

Jednak dlaczego zaświadczenie o dochodach jest potrzebne we wspomnianym już przedszkolu? Powody są proste. Informacje o dochodach i zatrudnienie poświadczają, po pierwsze, o celowości umieszczenia dziecka w placówce, a po drugie stanowią potwierdzenie tego, że rodzica będzie stać na regularne opłacanie pobytu swojej pociechy w przedszkolu. Podsumowując ten wątek, zaświadczenie o dochodach może okazać się potrzebne w wielu miejscach, od banków, przez placówki edukacyjne do sądów, gdzie taki dokument będzie wymagany choćby w przypadku procesów o alimenty.

Jakie informacje powinniśmy zawrzeć w zaświadczeniu o dochodach?

Jak w każdym innym dokumencie, w zaświadczeniu musimy podać swoje dane osobowe, a w szczególności numeru PESEL lub numer i serię dowodu tożsamości. Po tych podstawowych danych w zaświadczeniu powinny znaleźć się najważniejsze dane na temat naszego obecnego zatrudnienia. Zanim przejdziemy do szczegółów na temat wynagrodzenia, dodajmy, że nie ma odgórnego wzoru zaświadczenia, nawet dla określonych rodzajów sytuacji. To, jak będzie wyglądać ten dokument zależy od przedsiębiorstwa i tego, czy dana firma posiada swój regulamin, opisujący tę kwestię.

Na pewno też w zaświadczeniu powinna się znaleźć data, potwierdzająca początek okresu zatrudnienia. Ważnym jest też podanie swojego stanowiska lub funkcji w danej pracy wraz z informacją o typie zawartej umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Kluczowym w przypadku długoterminowych kredytów jest to, czy stosunek pracy został zawarty na czas określony czy nieokreślony. Pozwala to rozpatrującym wniosek rozeznać się lepiej w sytuacji, niż gdyby znali tylko suche cyfry, składające się na wysokość wynagrodzenia.

Oprócz zarobków ważne są też obciążenia

Jednak nie obędzie się tutaj bez obecności liczb, obrazujących wysokość zarobków. Zależnie od sytuacji, bank lub inna instytucja oczekiwać będą podania wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, najczęściej na podstawie trzech ostatnich miesięcy. Warto tutaj wiedzieć, że pracodawca nie może nam odmówić wydania zaświadczenia, z uwagi na możliwość potraktowania takiego zachowania jako działanie na szkodę pracownika.

W zaświadczeniu uwzględniane może być wynagrodzenie w różnych formach (akordowej, czasowej czy prowizyjnej), dodatki za staż pracy, za szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, premie lub wszelkie nagrody regulaminowe czy uznaniowe. Jako nasze dochody zostaną ujęte też nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne a nawet ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Te wszystkie rodzaje dochodów powinny być uwzględnione przez pracodawcę w omawianym przez nas dokumencie.

Dodatkowo, choćby przy zaciąganiu pożyczek wymagane mogą być informacje o obciążeniu komorniczym lub upadłości czy likwidacji firmy. To wszystko powie przedstawicielom danej instytucji co nieco o płynności finansowej pożyczkobiorcy.
Na koniec pamiętajmy o dość banalnej rzeczy. Zaświadczenie o dochodach może przybierać różne nazwy. Nie zdziwmy się więc, jeśli z gabinetu szefa wyjdziemy z zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach. Najważniejsze informacje znajdować się będą w samym zaświadczeniu. Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu przyczyni się do uniknięcia zbędnych wycieczek do banku lub naszego miejsca pracy celem uzupełnienia brakujących danych.